Supplier meetings in Sweden

The seminars are open for all suppliers at the EU level but will be held in Swedish!

Är ditt IT-företag redo att få utvecklingspengar? (Halmstad)

24 February 2015
Sessions: 11.30-13-30h
Scandic Hallandia, Halmstad

Alexandersoninstitutet i samverkan med Halmstad Kommun välkomnar er till ett seminarium med fokus på innovationsupphandling och utveckling av framtidens ”E–Learning” innovationer i dialog med slutanvändare. Aktiviteten är öppen för alla men vänder sig främst till företag med intresse av IKT lösningar för skola och utbildning.

Är ditt IT-företag redo att få utvecklingspengar? (Varberg)

27 February 2015
Sessions: 8.00-9.30h
Campus Varberg

Under seminariet introducerar vi konceptet förkommersiell upphandling och presenterar projektet IMAILE. Ett projekt där ditt företag som leverantör ges möjlighet att utveckla framtidens ”e – Learning” innovationer i dialog med slutanvändarna. IMAILE projektet upphandlar IKT lösningar inom utbildningssektorn och tillsammans med Europeiska Kommissionen finansieras under 2.5 år framtagandet av de innovationer som erbjuder de bästa lösningarna till IMAILEs identifierade utmaningar.

Att delta i IMAILEs innovationsupphandling innebär stora möjligheter för dig som leverantör:

  • En utvecklad produkt i samverkan med framtida kunder och slutanvändare från ax till limpa
  • Ökad marknadsstorlek och global konkurrenskraft även utanför Europa
  • Kortare tid till marknaden med identifierade kundgrupper och utarbetat ”Business Case”
  • Finansiering av utveckling i 3 faser, koncept, prototyp och test serie
  • Lära om innovationsupphandling och framtidens samverkan mellan offentlig/privat sektor

Contacts:

Tony Christensen – tony.christensen@alexandersoninstitutet.se för Varberg,
Nicklas Simonsson – nicklas.simonsson@halmstad.se för Halmstad,
Ellinor Wallin – ellinor@euprojektkonsult.se för frågor om projektet.